Zwrot zamówienia ?

              Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty dostawy towaru. W tym przypadku koszty przesyłki (jeżeli zostały pokryte przez sprzedawcę), obsługi karty kredytowej (jeżeli taka płatność miała miejsce) i odesłania pieniędzy są pokrywane przez kupującego.

Zwrot części zamówienia ?

              Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności     za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty dostawy towaru. W tym przypadku koszty przesyłki (jeżeli zostały pokryte przez sprzedawcę), obsługi karty kredytowej (jeżeli taka płatność miała miejsce) i odesłania pieniędzy są pokrywane przez kupującego.

Jeżeli w mojej przesyłce brakuje produktu?

             Dbałość o klienta jest dla nas najważniejsza, dlatego każde zamówienie starannie sprawdzamy. Oczywiście w przypadku braku produktu prosimy o niezwłoczny

kontakt z nami.

Jeżeli otrzymałem inny towar niż zamówiłem ?

W przypadku otrzymania towaru innego niż był zamawiany prosimy o kontakt, dokonamy zwrotu kosztów lub wymiany na prawidłowy towar, korzystnie dla klienta.

Jeśli otrzymałem uszkodzony towar ?

W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego prosimy o kontakt, dokonamy zwrotu kosztów lub wymiany na inny towar, korzystnie dla klienta.

2. Procedury reklamacyjna uwzględnia uprawnienia przysługujące przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nieposiadających dla kupującego charakteru zawodowego).

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.